MEB Eğitim Desteği'ne başvuru yapacak velilerimizin dikkatine

2018-08-17

Sayın Velimiz,

2018-2019 Öğretim Yılı eğitim desteği başvuruları 27.08.2018 tarihinden itibaren 06.09.2018 tarihine kadar 09:00-15:30 saatleri arasında okulumuz öğrenci işleri biriminden yapılacaktır.

Başvuru için gerekli evraklar:

  1. Öğrenci olimpiyatlara katıldı ise katılım belgesi

  2. Öğrenci resmi makamlarca düzenlenen ulusal yarışmalarda derece almış ise başarı belgesi

  3. Ücretli çalışanlar için Mayıs-Haziran-Temmuz 2018 dönemi aylarının maaş bordrolarından herhangi bir tanesi

  4. Serbest meslek sahipleri muhasebecilerinden alacakları 2018/2. Dönem Geçici Gelir Vergisi Beyannamesi ile 2018 için aylık ortalama net geliri gösteren belge

  5. Kira geliri varsa kira bu geliri gösteren belgeler

  6. Açık lise, askeri lise veya üniversitede okuyan kardeş varsa öğrenci belgesi

  7. Harp ve vazife malulü çocukların durumunu gösterir belge

  8. Ailede çalışan ya da gelir sağlayan kimse yok ise sosyal güvenlik kurumandan temin edilen gelirin olmama durumunu gösterir belge

NOT : Geçen yıl eğitim desteği alanlar okul türü devam ettiği sürece eğitim desteği devam edecektir. Veli tarafından herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Sadece okul türü geçişlerinde; yani Anaokulundan İlkokula, İlkokuldan Ortaokula, Ortaokuldan Liseye geçişlerde başvurunun yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme için gerekli evraklar yukarıdakilerle aynıdır. Anaokulu öğrencileri arasında yalnız 17 Mart 2013 ile 17 Eylül 2014 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilir.

Gerekli belgelerin en geç 06 Eylül 2018 tarihinde saat 15.30'a kadar okulumuza teslim edilmesi gerekmektedir.