TÖZOK 21.Rehberlik Sempozyumu

2019-01-14

21. Rehberlik Sempozyumu “Çocukluktan Yetişkinliğe Krizlerimiz"

 

Sosyal bir varlık olan insan yaşamı boyunca çok fazla sorunla ve engelle karşılaşır. Birey bu sorunların üstesinden gelmeye çalışırken; bir kısmının üstesinden gelir, bir kısmını çözmeye çalışırken ise zorlanır, yıpranır, belki de kendini tehdit altında hisseder. Çözüm yollarının işe yaramadığını düşünüyorsa yeni çözüm yolları arar, belki de hiçbir şekilde bu sorunların üstesinden gelemeyeceğini düşünür; engellenmiş ve umutsuz hisseder, kaygılanır. İşte bu yaşanan bir kriz durumudur. Krizler her ne kadar beraberinde olumsuz ve sıkıntılı duyguları getirse de iyi ve etkin bir müdahale ile uyumlu baş etme yöntemleri öğrenilmesi için bir fırsat haline de getirilebilinir.

“Kriz” kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanımlarından psikoloji literatürüne en yakın iki tanımı incelendiğinde ilki olan “Bir kimsenin yaşamında görülen ruhsal bunalım” tanımından yola çıkıldığında; krizlerin beraberinde bireyde duygusal yıkımları da getirebildiği anlaşılabilmektedir. Kriz kelimesinin bir diğer tanımına bakıldığında ise “bir şeyin çok kıt bulunması durumu” şeklindedir; krizle karşılaşıldığında bireyin duygularını dışa vurum şekilleri değişse de bazen krizlerin altında bazı temel ihtiyaçların yeteri kadar bulunmaması yatabilmektedir: güven, sevgi, aidiyet, özgüven, kabul görme vb..

Kriz durumları için gerekli önemleri alıp, krizlerin uyumlu baş etme yöntemleriyle atlatılmasında farklı yaş dönemleri için farklı müdahale yöntemlerinin geliştirilebilmesi önemlidir. Bu bakımdan krize müdahale ve krizi önleyici yöntemlerini incelemek bu alanda çalışan kişilerin alet çantasını geliştirmesi açısından değerli gözükmektedir.

Özel Okullar Derneği 21. Yılında, “Çocukluktan Yetişkinliğe Krizlerimiz” temasıyla katılımcılarıyla buluşacak. Sempozyumun bu yıl ki ev sahipliğini ise Özel Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Kurumları yapacak.

2 Mart 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek olan sempozyuma katılacak olan rehber ve psikolojik danışmanlar, psikologlar, sosyologlar, yöneticiler, öğretmenler, eğitim- öğretim çalışanları, öğrenci ve veliler çocukluktan yetişkinliğe çeşitli alanlarda karşılaştığımız krizlerle ilgili sorulara cevap aramaya çalışacaklar.

  • Hayatın farklı alanlarında karşılaştığımız kriz durumları için kullanılabilecek farklı müdahale yöntemlerinden ‘Gestalt Terapi, Yaratıcı Drama, Sanat Terapisi’ vb. teknikleri nasıl uygulayabiliriz?
  • Krizin Beyin ve tüm bedendeki etkilerini nasıl fark edebiliriz?
  • Ergenlik döneminde kimlik arayışı, yaşanan krizler ve müdahale yöntemleri neler olabilir?
  • Flört şiddetine maruz kalan gençlerin bu durumla başa çıkmaları nasıl desteklenebilir?
  • Sınav sürecinde yaşanan krizleri öğrenci ve aile ile birlikte nasıl çözebiliriz?
  • Kriz yönetimine liderlik ve sonrasında kendini iyileştirme nasıl gerçekleşir?

21. Rehberlik Sempozyumu, temasını katılımcıları ile konferanslar, eş zamanlı atölyeler ve sunumlar aracılığı ile paylaşmayı hedefliyor. 

Sempozyum programı,atölye çalışmaları ve akış için lütfen www.fenerbahce.k12.tr/rehberliksempozyumu adresini ziyaret ediniz.