Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Bir öğrencinin önünden yürümek; öğrenciyi kontrol edememektir, öğrencinin arkasından yürümek; öğrenciye örnek olamamaktır. Ancak öğrencinin yanından yürüyebilirsek hem öğrenciyi kontrol edebilir, hem öğrenciye örnek olabilir, hem de en önemlisi öğrenciye destek olabiliriz.

 

Vizyonumuz

Fenerbahçe Koleji Rehberlik Servisi olarak vizyonumuz; öğrencilerimizin kendi yetenek ve becerilerini tanımalarına, kendi potansiyellerini fark edip kullanabilmelerine, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmelerine, sorun çözme becerisi kazanmalarına, kendi kararlarını verebilmeleri için seçenekleri algılayabilmelerine ve kendileri için doğru tercihler yapabilmelerine yardımcı olmaktır.

 

İlkelerimiz

  • Rehberlik  Hizmetleri tüm öğrenci ve velilerimize yöneliktir.
  • Psikolojik, sosyal ve akademik alanlarda öğrencilerimizi destekleyici çalışmalar yapılır.
  • Rehberlik anlayışımız, öğrenci merkezlidir. Sadece sorun yaşayan öğrencilere değil, her öğrenciye rehberlik hizmeti verilir.
  • Rehberlik hizmetlerinden yararlanmada zorlama yoktur; gönüllülük ilkesi esastır.
  • Psikolojik danışmanlık sürecinde gizlilik ilkesi esastır.
  • Öğrencinin gelişimi için veli - okul işbirliği önemlidir.
  • Görüşme sürecinin verimliliği için, randevulu çalışma sistemi esas alınır.

 

Hedeflerimiz

*Öğrencilerimizin özgüven gelişimlerini, sosyal iletişim becerilerini, topluluk içinde kendilerini ifade edebilme yetilerini desteklemek, akranları ve öğretmenleri ile sağlıklı ilişkiler yürütebilmelerini sağlayabilmek,

*Öğrencilerimizin gelişim düzeylerine paralel şekilde olumsuz davranışlar yerine olumlu davranışları kazanmalarını sağlamayı ve karakter gelişimlerini desteklemek,

*Öğrencilerin sosyal- duygusal gelişimleri ile ilgili gözlem ve çalışmaları düzenli periyotlarla velilerle paylaşmak,

*Öğrencilerimizin sorumluluk sahibi bireyler olarak hayata hazırlanmasını desteklemektir.

 

PDR ÇALIŞMALARIMIZ

1- Planlama ve Hazırlık

2- Oryantasyon

3- Psikolojik Danışma Hizmetleri

    Bireysel Düzeyde Yapılan Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

    Grupla Psikolojik Danışma  Uygulamaları

4- Rehberlik Çalışmaları

    Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar

    Öğrencilerin Duygularını İfade Etmesine Yönelik Teknikler  (Bireysel Ve Grup)

    Öğrencilerin Okul Kurallarını Benimsemeleri Ve Toplumsal Yaşamdaki Sosyal Normların Farkına Varmalarına Yönelik Teknikler

    Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

    Konsültasyon Amaçlı / Sorun Çözmeye Yönelik Bireysel Görüşmeler

5- Sınıf Öğretmenliği Çalışmaları

6- Velilere Yönelik Çalışmalar

7- Oryantasyon / Konsültasyon / Bireysel Danışma Amaçlı Görüşmeler

8- Okul Yönetimine Yönelik Çalışmalar

9- Bültenler

10- Gezi Ve Konferanslar

11- Organizasyon

12- Toplantılar