Sosyal Kulüplerimiz

Öğrencilerin kendi bireysel özellikleri ve istekleri doğrultusunda hür iradeleriyle seçim yapabildikleri sosyal kulüplerimizden bazıları,

Basketbol Kulübü’nde öğrencilerimiz, temel teknikleri (top sürme, stoplar, pas, şut vb.) ile basketbol oyun kurallarını öğrenir. Ayrıca bir takım sporu olan basketbol, öğrencilerimizde dayanışma, paylaşma ve sosyalleşme gibi erdemlerin gelişmesine yardımcı olur.
Oynanan takım sporları arasında en çok ilgi görenlerden biri de voleyboldur. Voleybol genel anlamda her spor dalının sağladığı fiziksel gelişimi sağlamakla birlikte vücudun esneklik kazanmasına da yardımcı olur. Voleybol kulübümüzde öğrenciler öncelikle takım sporu yapıyor olmanın avantajını yaşarlar. Birlik olmayı ,yardımlaşmayı, paylaşmayı, görev ve sorumluluk almayı öğrenirler. Arkadaşlık ilişkileri gelişir ve kuvvetlenir. Maç sırasında birbirlerine gösterdikleri desteği sosyal hayatlarına da yansıtırlar.
Amacımız; voleybolda temel pas çeşitlerini ve tekniklerini, hücum ve savunma şekillerini, oyun kurallarını öğretmek, voleybolu seven ve devam etmek isteyen öğrencilerimizi okul takımına aday olarak hazırlamaktır.
Temel amacımız, öğrencilerimize, öncelikle sporu sevdirip daha sonra yüzmenin temel becerilerini öğreterek hayatlarının bir parçası hâline getirmektir.
Bu uygulamaların sonrasında da yüzmenin diğer stillerini (serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek) öğreterek kulüp çalışmalarını sürdürmekteyiz. Yüzme, hayat kurtaran bir spor dalıdır. Ve sakatlık riski en düşük branştır. Birçok rahatsızlıklarda da rehabilitasyon amaçlı kullanılır.Yüzme, yer çekimi ortadan kalktığı için vücudumuzun ağırlığını hissetmeden anatomik ve fizyolojik olarak tüm kas gruplarını çalıştıran tek spor branşıdır.
Futbol, enerjiyi olumlu yönde değerlendirerek bir gruba ait olma, grup içindeki uyum ve işbirliği, kurallara uyma, kazanmayı ve kaybetmeyi kavrama, arkadaşlarına ve kendine saygı duyma, öz güveni artırma gibi özellikleri geliştiren, heyecanın en yoğun yaşandığı ve en çok talep gören etkinliklerimizden biridir.
Satranç kulübünün amacı: öğrencileri zihinsel bir spor olan satranç ile rahatlatmanın yanında öğrencilere özgüvenli, özgür, başarılı ve sosyal bir vizyon kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilerin derse odaklanmalarını, düşünerek hareket etmelerini, neden-sonuç ilişkisini kurmalarını sağlamak için satranç oynamayı öğretmek, geliştirmek bunun sonucu olarak da vakitlerini yararlı bir etkinlikle geçirebilecek bir ortam sunmaktır.
Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir.

Kişi kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Kulübümüz kişinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini hedeflemektedir.

Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir.
Solfej ve armoni destekli,modern müzik atölyelerinde klasik eserlerden modern eserlere uzanan geniş bir yelpazeyi keman ve piyano enstrumanlarında doğru yöntem ve teknikler kullanılarak öğretmek kulüplerimizin en büyük hedefleridir.Atölyelerimizde gerçekleştirdiğimiz keyifli grup çalışmaları sonrasında minik virtüözlerimizin resitallerini seyircilerimizle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.Müzik hayatın kendisidir.
Görsel Sanatlar; çocuklarımızın hayal dünyalarını, fikir ve düşünce yapılarını geliştirmek için kullanılan çok önemli bir ifade aracıdır. Öğrenciler resimleriyle kendilerini ifade edebilmek için imkân bulurlar. Suluboya, guvaş boya, akrilik, karakalem teknikleri de öğrencilerimizin derinlemesine bilgi sahibi olmaları sağlanır. Minik Ressamlar Kulüp öğrencileri sanatsal gelişimlerini destekleyen faaliyetlerle teknik bilgilerini güçlendirirler. Türk ve Dünya sanatından başarılı ve nitelikli örnekleri inceleyerek sanat tarihine giriş çalışmaları da yaparlar. Çalışmalarını sanat sevenlerle paylaştığı sergiler düzenleyerek öğrenciler sanatla iç içe zamanlar yaşarlar ve sevdikleriyle bu duyguyu paylaşırlar.
Klasik Bale dersimizde amacımız, anaokulu küçük grup, orta grup ve büyük gruplarımız da temel açısın dan çok büyük bir farklılık göstermemektedir. Öğrencilerin kendi bedenlerini keşfetmesiyle başlar baleye olan yolculukları. Temel de disiplini ön plana alarak, öğrencileri kendinden emin hayal güçlerinin gelişmesi ve özgüvenilerini oluşturma amacıyla derslerimiz uygulamalı olarak okulumuzun öğrencilerimize sunmuş olduğu bale ve dans odasında gerçekleşmektedir. Öğrencilerimiz bu sanat dalın da ders aldıkları süre içerisin de küçük yaşta sorumluluk sahibi olup, arkadaşlarıyla birlikte sahne ortamını paylaşım ve güven duygularını oluşturmaktayız.Bale eğitimi alan öğrencilerimiz sanatla iç içe büyümeyi, sanatın onlara getireceği farkındalık, estetik, mimik jest ve sahne içinde ve sahne arkasında nasıl davranmamız gerektiğini, heycanlarını kontrol altına alabilmenin temel öğelerini,hafızalarını güçlendirmeyi,koreografi nedir ,ekip olarak birlikte hareket etmek nedir,ritim duygusuna göre adım atabilmeyi,görsel yolla öğrenim dikkatlerinin gelişmesi ni sağlamak temel amaçlarımızın arasındadır.Erkek öğrencilerimize, bale adına tamamen kız öğrencilerimizden ayrı bir teknikle çalışma olanağı amaçlarımız değişmeden sağlanmaktadır.Teknik anlamda verdiğimiz derslerimiz ikinci dönem itibari ile tamamiyle temsil hazırlığı içerisin de geçmektedir.öğrenciler bu hazırlık aşamasın da dekor,kostüm ve görsellik anlamında fikir düşünce ve izlenim açısından bilgi alır ve bunu ileride ki hayatlarına farkındalık olarak tasıyabilecektir.Bu yaş grubumuzda amaç, onların bu alanda ilk adımları olan ,parmak ucunda yükselerek geleceği görebilmelerini , baleyi severek,hissederek yapmalarını sağlamaktır..
Bale ve dans derslerinde hedefimiz, ööğrencilerimizin bireysel olarak özgüvenlerinin oluşmasını sağlamak,özgür düşünce gücünü sahnede bedensel olarak ifade edebilmeyi öğrenmelerini sağlamak, doğru duruş seklini vücudumuza oturtabilmek,kendinden emin,yaratıcı,disiplinli bireyler yetiştirebilmekir.Sadece bale yada dans kültürlerini öğrenmek değil,amaç bunu yaparken öğrencilerimizin hangi dansı neden yaptığı ,hikaye nerede ne zaman geçiyor hangi kostümler giyiliyor ve dekor kostüm tarihini de incelemerini sağiıyoruz.sporun her bransı disiplin ve düzen gerektirdiği gibi bu bransımızda ders alan öğrencilerimizin de hayata bakış ve yaşayış şekilleri her zaman daha farklı olacaktır,öğrencilerimizin sanatla iç içe, bilgili,toplumda sanatın yeri ve önemini kazanmalrını sağlayarak derslerimiz yapılmaktadır.

Bale ve dans çalışmalarımız okulumuzun dans odasında gerçekleşmektedir.dans edebileceğimiz ve balenin temel ana hareketlerini öğrenebileceğimiz alan ve çalışma ortamı öğrencilerimize sunulmuştur.Modern dans çalışmalrımız ise öğrencilerimiz de , genel anlamda ikili ve grup şeklinde çalısılarak tamamiyle bir özgüven çalışması içerisinde bedensel olarak doğaçlama çalışmalarıyla süre gelen bir eğitim çalışması yapılmaktadır.Yıl sonu etkinliklerimiz kampüs içerisinde olan sahnemizde profesyonel anlmada gerçekleşecek ve tüm ayrıntılara dikkat edilerek ( dekor,kostüm) ve hikaye temaları olarak velilerimize sunulmaktadır.
Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Kişi kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Kulübümüz kişinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini hedeflenmektedir. Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir.
Yaratıcı Deneylerle Fen Kulübünün amacı öğrencilere bilimsel düşünme basamaklarını öğretmek, kavratmak ve bunları yaşamın içinde öğrencilerin kullanmasına yardımcı olmaktır. Deney yaşayarak öğrenmenin en etkili ve eğlenceli yollarından biridir. Kulüp çalışmalarımız sırasında deneylerimiz ve etkinliklerimiz öncesi deney konusunda bir ön bilgi verilerek öğrencilerin bilişsel alarak hazır bulunmaları sağlanmaktadır. 6 kişiden oluşan kulüp üyelerimizle deneyler ve etkinlikler laboratuvar ortamında gerçekleştirilmektedir. Bu sayede bilgi eğlenceli bir şekilde kalıcı olmaktadır.
Kulübümüzün amacı, eğitimde drama tekniğinin kullanımıyla tiyatro disiplinini birleştirerek sosyal alanda çocukların kendilerini ifade edebilecekleri altyapıyı hazırlamaktır. Kulübümüzü diğer drama kulüplerinden ayıran özelliği ise kulüp faaliyetlerimizin İngilizce olmasıdır. Yani öğrencilerimiz hem kişisel iletişim becerilerini hem de İngilizcelerini geliştirerek keyifli vakit geçirir ve öğrenirler. Kulüp çalışmaları sırasında sahne ısınma teknikleri, ses-nefes egzersizleri, doğaçlamalar ile öğrencilerimizin rol becerileri desteklenir. Sene sonu İngilizce performansına kadar kısa performatik paylaşımlarda bulunan öğrenciler, toplum içinde kendini ifade eden, sorumluluk bilinci yüksek, sanatsal bakış açısı gelişen bireyler olma yolunda ilerlerler.