Destek Birimlerimiz

  • Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları Kurumsal İletişim Birimi, okulun vizyonu ve misyonu doğrultusunda kurum içi ve dışı iletişimi sağlar.
  • Birimin temel hedefi, Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları’nın “Kurumsal İletişim Stratejisi”ne göre, bilginin doğru zamanda tüm hedef kitlelere en uygun iletişim araçlarının ve mesajlarının kullanılarak iletilmesidir. Bu amaçla ilan çalışmaları ve reklam kampanyalarını projelendirerek medya planlarını ve bütçe çalışmalarını yapar.
  • Kurucusu olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün iştirakçileri, departmanları ve medya kuruluşları FB TV, Fenerbahçe Dergisi, Fenerbahçe Gazetesi ile koordinasyonu sağlar.
  • Her türlü organizasyonun düzenlenmesinde akademik ve idari birimler arasında bilgi akışı sağlayarak koordinasyonda etkinlik koordinatörü ile birlikte aktif görev alır.
  • Hedef kitlenin beklentilerini ölçmeye yönelik kamuoyu araştırmaları yaparak kurumun nicel ve niteliksel büyümesine katkı sağlar.
Mali İşler Birimimiz , kayıt işlemleri aşamasından başlamak üzere eğitim dönemi boyunca mali konularda öğrenci ve velilerimize hizmet vermekte olup tüm bu hizmetlerin Yasal Mevzuat çerçevesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesini ilke edinmiştir.
Filiz KALAYCI
Muhasebe sorumlusu
filizkalayci@fenerbahce.k12.tr

Aydın YİĞİT
Muhasebe sorumlusu
aydinyigit@fenerbahce.k12.tr
Bilgi İşlem Birimimizin temel amacı; okulumuzu çağdaş koşullara uygun bir bilgi işlem ve iletişim yapısına kavuşturmak, öğretmen ile öğrencilerin eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda yazılım ve teknik konularda gerekli bakım -onarım çalışmalarını yerine getirmektir.
Bilgi işlem birimi, Fenerbahçe Koleji’nin Anaokulu,İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi’ndeki eğitim kalitesini desteklemek amacıyla
  • Saha hizmetleri
  • Sunucu hizmetleri
  • Yazılım hizmetleri
  • Görsel-İşitsel teknolojileri hizmetleri
  • alt dallarında bilgi teknolojileri hizmeti sağlamaktadır.
Yeni kayıt, kayıt yenileme ve kayıtlı öğrenciler ile ilgili işlemler; resmi yazışmalar ve dosyalama; dokümantasyon ve arşiv, okul müdürleri ve müdür yardımcıları denetiminde bu birim tarafından yürütülmektedir.
Revirimiz hem okul hemşireliği hem de işyeri hekimliği hizmetlerini yerine getirmektedir.Okul sağlığı çalışmaları, asıl olarak birinci basamak tanı/tedavi hizmetlerinin ve koruyucu hizmetlerin sunulduğu bir hizmettir.

Fenerbahçe Koleji sağlık hizmetleri olarak önceliğimiz;

öğrenci, öğretmen ve çalışan diğer personelin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini yerine getirmek, öğrencilerin ve çalışanların hastalanmadan, sağlıklı hallerini devam ettirmek, güvenli/sağlıklı bir şekilde okul yaşamını devam ettirmesini sağlamaya çalışmaktır. Okul sağlığı çalışmalarının uygun yürütülebilmesi ve öğrencilerimize uygun aşı/ gerekli müdahalede/tedavi uygulayabilmek için bu kayıtların eksiksiz olması gerekmektedir.

Bu nedenle siz velilerimizden, öğrencinin;

aşı bilgilerinin,
varsa kronik hastalık bilgisinin ve varsa sürekli kullandığı ilaçların bilgisinin revire iletilmesini beklemekteyiz.
Okullarımızın bulunduğu kampüsümüz Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik kontrol bölgesindedir. Kampüsümüzde güvenlik hizmetleri Doruk Güvenlik firması tarafından 5188 sayılı özel Güvenlik Kanununa tabi olarak faaliyet gösteren 1 Güvenlik Amiri ve 8 Güvenlik personeli 24 saat üzerinden görev yapmaktadır.

Öğrencilerimizin ders saatleri içinde okuldan çıkışı müdür yardımcısı tarafından verilen izin kağıdı ile kontrollü bir şekilde yapılmaktadır.
Çocuklarımızın beslenmesinde ana ilkemiz; öğrencilerimizin “yeterli ve dengeli” beslenmesini sağlamak, ve onların beslenme konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olmaktır.

Okulumuzda anaokulu, ilkokul ve ortaokul sınıflarımız sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere günde üç kez, lise sınıflarımıza ise öğle yemeği hizmeti almaktadır.

Yemek hizmeti , Çelik Catering Firması tarafından Beslenme uzmanları rehberliğinde okulumuz mutfağında hazırlanmaktadır.

Çocuklarımızın günlük beslenme planlanmasına yardımcı olmak amacıyla her ay başında aylık yemek listeleri, okul doktorumuz ve müdürlerimizin onayları alındıktan sonra velilerimize e-mail olarak gönderilir.

Alınan malzemelerin kalitesi ve kullanılan gereçlerin hijyen açısından tümünün markalı olması, okulumuzun titizliğinin göstergesidir. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemimiz içinde yer alan “Hijyen Kontrol Prosedürü” gereği mutfak, bulaşıkhane ve yemek salonundaki iş ve işlem basamakları standartlara uygun sürdürülmekte ve periyodik hijyen kontrolleri yapılmaktadır.