Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

“Her çocuk farklıdır.”

    Fenerbahçe Koleji Rehberlik Servisi olarak vizyonumuz; öğrencilerimizin kendi yetenek ve becerilerini tanımalarına, kendi potansiyellerini fark edip kullanabilmelerine, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmelerine, sorun çözme becerisi kazanmalarına, kendi kararlarını verebilmeleri için seçenekleri algılayabilmelerine ve kendileri için doğru tercihler yapabilmelerine yardımcı olmaktır.

Rehberlik anlayışımız öğrenci merkezlidir. Sadece sorun yaşayan öğrenciye değil, her öğrenciye rehberlik hizmeti verilir. 

Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik çalışmalar planlanır.

Öğrencinin gelişim süreçleri ile ilgili bilgilendirme, takip, yönlendirme ve takip çalışmaları bireysel görüşmelerle velilere iletilir.

FBK rehberlik biriminin çalışmalarda temel ilkeleri; farklılıklara saygı, öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici iş birliği ve gizliliktir.

FBK Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinde; 

 • oryantasyon çalışmaları, 
 • iletişim becerileri, 
 • arkadaşlık ilişkileri,
 • zorbalıkla baş etme,
 • kişisel sınırları koruma,  
 • verimli ders çalışma teknikleri, 
 • TEOG'a yönelik hedef belirleme çalışmaları, 
 • sınav kaygısı ile başa çıkma, 
 • sorun çözme becerileri, 
 • sınava hazırlık çalışmaları, 
 • lise türleri bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Ayrıca velilere yönelik bilgilendirme seminerleri ve bültenler hazırlanmaktadır.

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

 8. Sınıf Öğrencisinin dersine giren bir öğretmeni tarafından yıl boyunca akademik ve psiko-sosyal açıdan düzenli bir şekilde takip edilmesine dayanan bir sistemdir.

 Her öğrenciye bire bir danışmanlık yapılır.

 Danışman öğretmen, aile ve okul arasındaki sıkı işbirliğini zorunlu kılan bir anlayışı benimser. Danışman Öğretmen;

· Her öğrenci için performans dosyası tutar.

· Öğrencilerin haftalık ders çalışma programlarını yapar ve takip eder.

· Ders çalışma stratejileri konusunda yardımcı olur.

· TEOG hazırlık sürecindeki başarısını, iniş çıkışlarını takip eder, soru hedefleri verir.

· Öğrencideki gelişim ve değişimleri belirli aralıklarla veliye bildirir.

· Öğrencinin okul içinde (ve okul dışında) yaşadığı sorunlarla öncelikle danışman öğretmen ilgilenir. Öğrencinin de ilk önce danışman öğretmeninden yardım talep etmesi beklenir.

· Yardım sürecinde aile, okul yönetimi ve rehberlik birimiyle işbirliği yapar. 

· Düzenli olarak Okul Psikolojik Danışmanı-Danışman Öğretmen toplantıları ile öğrencinin gelişim süreciyle ilgili bilgilendirme yapar.