Sosyal Kulüplerimiz

Öğrencilerin kendi bireysel özellikleri ve istekleri doğrultusunda hür iradeleriyle seçim yapabildikleri sosyal kulüplerimizden bazıları,

Basketbol Kulübü’nde öğrencilerimiz, temel teknikleri (top sürme, stoplar, pas, şut vb.) ile basketbol oyun kurallarını öğrenir. Ayrıca bir takım sporu olan basketbol, öğrencilerimizde dayanışma, paylaşma ve sosyalleşme gibi erdemlerin gelişmesine yardımcı olur.
Oynanan takım sporları arasında en çok ilgi görenlerden biri de voleyboldur. Voleybol genel anlamda her spor dalının sağladığı fiziksel gelişimi sağlamakla birlikte vücudun esneklik kazanmasına da yardımcı olur. Voleybol kulübümüzde öğrenciler öncelikle takım sporu yapıyor olmanın avantajını yaşarlar. Birlik olmayı ,yardımlaşmayı, paylaşmayı, görev ve sorumluluk almayı öğrenirler. Arkadaşlık ilişkileri gelişir ve kuvvetlenir. Maç sırasında birbirlerine gösterdikleri desteği sosyal hayatlarına da yansıtırlar.

Amacımız; voleybolda temel pas çeşitlerini ve tekniklerini, hücum ve savunma şekillerini, oyun kurallarını öğretmek, voleybolu seven ve devam etmek isteyen öğrencilerimizi okul takımına aday olarak hazırlamaktır.
Kulüpte raket tutuş ve vuruş çalışmaları ile badminton oyun kuralları öğretilir. Kulüp bitiminde her öğrencinin badminton oynayabilecek düzeye gelmesi hedeflenir. Yetenekli öğrenciler okul takımlarına yönlendirilir.
Futbol, enerjiyi olumlu yönde değerlendirerek bir gruba ait olma, grup içindeki uyum ve işbirliği, kurallara uyma, kazanmayı ve kaybetmeyi kavrama, arkadaşlarına ve kendine saygı duyma, öz güveni artırma gibi özellikleri geliştiren, heyecanın en yoğun yaşandığı ve en çok talep gören etkinliklerimizden biridir.
Satranç kulübünün amacı: öğrencileri zihinsel bir spor olan satranç ile rahatlatmanın yanında öğrencilere özgüvenli, özgür, başarılı ve sosyal bir vizyon kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilerin derse odaklanmalarını, düşünerek hareket etmelerini, neden-sonuç ilişkisini kurmalarını sağlamak için satranç oynamayı öğretmek, geliştirmek bunun sonucu olarak da vakitlerini yararlı bir etkinlikle geçirebilecek bir ortam sunmaktır.
Solfej ve armoni destekli,modern müzik atölyelerinde klasik eserlerden modern eserlere uzanan geniş bir yelpazeyi keman ve piyano enstrumanlarında doğru yöntem ve teknikler kullanılarak öğretmek kulüplerimizin en büyük hedefleridir.Atölyelerimizde gerçekleştirdiğimiz keyifli grup çalışmaları sonrasında minik virtüözlerimizin resitallerini seyircilerimizle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.Müzik hayatın kendisidir.
Bale ve dans derslerinde hedefimiz, ööğrencilerimizin bireysel olarak özgüvenlerinin oluşmasını sağlamak,özgür düşünce gücünü sahnede bedensel olarak ifade edebilmeyi öğrenmelerini sağlamak, doğru duruş seklini vücudumuza oturtabilmek,kendinden emin,yaratıcı,disiplinli bireyler yetiştirebilmekir.Sadece bale yada dans kültürlerini öğrenmek değil,amaç bunu yaparken öğrencilerimizin hangi dansı neden yaptığı ,hikaye nerede ne zaman geçiyor hangi kostümler giyiliyor ve dekor kostüm tarihini de incelemerini sağiıyoruz.sporun her bransı disiplin ve düzen gerektirdiği gibi bu bransımızda ders alan öğrencilerimizin de hayata bakış ve yaşayış şekilleri her zaman daha farklı olacaktır,öğrencilerimizin sanatla iç içe, bilgili,toplumda sanatın yeri ve önemini kazanmalrını sağlayarak derslerimiz yapılmaktadır.

Bale ve dans çalışmlarımız okulumuzun dans odasında gerçekleşmektedir.dans edebileceğimiz ve balenin temel ana hareketlerini öğrenebileceğimiz alan ve çalışma ortamı öğrencilerimize sunulmuştur.Modern dans çalışmalrımız iseöğrencilerimiz de , genel anlamda ikili ve grup şeklinde çalısılarak tamamiyle bir özgüven çalışması içerisinde bedensel olarak doğaçlama çalışmalarıyla süre gelen bir eğitim çalışması yapılmaktadır.Yıl sonu etkinliklerimiz kampüs içerisinde olan sahnemizde profesyonel anlmada gerçekleşecek ve tüm ayrıntılara dikkat edilerek ( dekor,kostüm) ve hikaye temaları olarak velilerimize sunulmaktadır.
Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Kişi kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Kulübümüz kişinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini hedeflenmektedir. Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir.

1 – FLL (Fiest Lego League) KULÜBÜ
Kulübümüz 8 öğrenciden oluşmaktadır. Kız ve erkek öğrencilerimiz, kulüp kapsamında robotik tasarım, yaratıcılık, bilgisayar aracılığıyla robot programlama çalışmaları yapmaktadır. Yıllardır hem Türkiye’de hem de dünya genelinde düzenlenen yarışmalar ile, o yıla özgü olan bir konsept üzerinde çalışılmakta ve diğer okullar ile yarışmalara katılmaktayız. FLL ve külümüzün amaçları;

Takım çalışmasının kavranması,
FLL bünyesinde her sene farklı olan konsept üzerinde çalışmak,
Robotik kavramına giriş yapmak,
Yaratıcılığı ve akılcı düşünme yetilerini geliştirmek,
Rekabet ve kazanma isteğini olumlu yönde desteklemek olarak özetlenebilir.
Öğrencilerin dersin dışında başka kitaplar okumasını ve incelemesini sağlamak, onların konuşma becerilerini geliştirmek ,düşünceler arasında bağ kurabilmelerini sağlamak, düşündüklerini kusursuz bir şekilde dile getirmek münazaranın amaçlarındandır.

Münazarada seri düşünüp fikirlerini etkileyici şekilde topluluk önünde ifade etmeyi öğrenirler. Münazara sayesinde öğrencilerin konuşma yeteneği gelişir, yorum becerileri artar. Öğrenciler farklı konular üzerinde fikir üretme, kendi fikirlerini savunma yeteneği kazanırlar. Güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çerçevede değerlendirebilme yeteneği kazanırlar. Değerlendirme yeteneği kazanırken demokratik bir tartışma kültürüne sahip olurlar.

Okul Münazara kulübü olarak Münazaranın en kapsamlı ve prestijli turnuvası olan Türkiye Münazara Liginde 5 yıldır Fenerbahçe Koleji Münazara takımı yarışmaktadır.2010-2011 Eğitim Öğretim döneminde yapılan Türkiye Münazara liginde Fenerbahçe Koleji Türkiye Şampiyonu oldu.2011-2012 3.Münazara Liginde ikinci kez Türkiye Münazara Şampiyonu oldu.

2013-2014 Münazara Takımı Türkiye Münazara Ligi yarışmalarına tekrar katıldı. Yapılan İlk tur maçlarında 5 karşılaşmanın 4’nü kazanarak bir üst tura çıktı.
Tiyatro kulübünün öncelikli amacı öğrencilerin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. Tiyatro kulübü, gönüllü olarak tiyatroyu seçen öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden oluşur. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak birincil amaçtır. Kulüp bünyesindeki herkes değişik düzeylerde sorumluluk alır. Sonuçtan çok süreç odaklı, bireysel gelişim perspektifli çalışmalar yapılır.

Öğrenciler her hafta düzenli olarak aldıkları tiyatro eğitimiyle, bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğreneceklerdir. Ayrıca masallarla, öykülerle; Türkiye ve dünya edebiyatından klasiklerle ilk tanışmalarını yaşayacaklardır.

Genel olarak;
Tiyatro türünü sevdirmeyi
Tiyatro eserlerini tanıtmayı
Öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmeyi
Görev ve sorumluluk alabilmeyi
Bireysel olarak ya da başkalarıyla işbirliği içinde olabilmeyi
Sinema ve tiyatro sanatçıları hakkında genel kültür oluşturmayı
Ana dilimizi doğru ve etkili kullanmayı amaçlamaktadır.

Kulüp Çalışmaları:

Türkiye ve dünya tiyatrosuyla ilgili araştırmalar yapmak ve okul panosu hazırlamak.
Belirli gün ve haftalarda yaratıcı ve yenilikçi çalışmalar yapmak, skeçler hazırlamak
27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde etkinlikler organize etmek.
Adana'da sahnelenen nitelikli oyunları takip etmek, kulüpçe oyunları izlemeye gitmek ve okulu haberdar etmek.
Aydınlarla, sanat ve edebiyat ile ilgilenen velilerimizle söyleşiler düzenlemek
Güzel sanatlar ve gösteri sanatları alanındaki diğer branşlarla ortak çalışmalar yapmak tiyatro kulübünün ilgi alanı içindedir.


Kabul Edilebilecek Öğrenci Sayısı: En fazla 20 kişi

Özel Şartlar:Tiyatroya ilgili, ezber yapma becerisine sahip, rol yapma yeteneği olan, bireysel ve grup sorumluluklarının bilincinde olan, disiplinli çalışma ortamına uygun öğrenciler.
Scrabble 121 ülkede 29 dilde oynanan ve tüm dünyada her yaş grubunda oldukça popüler olan bir kelime oyunudur. Kulübümüzün amacı öğrenilen yeni kelimeler sayesinde öğrencilerimizin İngilizcelerini ilerletmek ve telaffuzlarını geliştirmektir. Öğrencilerimiz, oynarken öğrendikleri için hem bilgileri kalıcı olmakta hem de severek ve eğlenerek öğrenmektedirler. Scrabble, 2-4 kişilik gruplar hâlinde oynandığı için sosyal gelişime de katkı sağlamaktadır. Her yıl sene sonunda okulumuzda Scrabble Turnuvaları düzenlenmektedir. Kulübümüz ortaokul öğrencilerine yöneliktir.
Our Film Critics Club is to introduce students to the fundamentals of film criticism and train students to begin thinking critically about films. To achieve this goal, our club introduces the students to the basic anatomy of motion pictures and acquaints the student with the vocabulary of technical terms used to write about films.
a critic's role is to provide a brutally honest assessment of the movie. His or her evaluation of a film is based on a number of elements, including the previous work of the director, the level of acting, the overall casting, the editing and the quality of the screenwriting.
Kulübümüzün amacı, eğitimde drama tekniğinin kullanımıyla tiyatro disiplinini birleştirerek sosyal alanda çocukların kendilerini ifade edebilecekleri altyapıyı hazırlamaktır. Kulübümüzü diğer drama kulüplerinden ayıran özelliği ise kulüp faaliyetlerimizin İngilizce olmasıdır. Yani öğrencilerimiz hem kişisel iletişim becerilerini hem de İngilizcelerini geliştirerek keyifli vakit geçirir ve öğrenirler. Kulüp çalışmaları sırasında sahne ısınma teknikleri, ses-nefes egzersizleri, doğaçlamalar ile öğrencilerimizin rol becerileri desteklenir. Sene sonu İngilizce performansına kadar kısa performatik paylaşımlarda bulunan öğrenciler, toplum içinde kendini ifade eden, sorumluluk bilinci yüksek, sanatsal bakış açısı gelişen bireyler olma yolunda ilerlerler.