6.sınıflarımızla "Kırık Çömlek Parçası"ndan yola çıkarak KUKO Snat Atölyesi'ne gezi düzenlendi.

29-11-2019


6.sınıflarımızla

Türkçe Bölümü olarak 6. sınıflarımızla süreç okuma kitabımız olan "Kırık Çömlek Parçası"ndan yola çıkarak el sanatlarının tarihi gelişimi, seramik çini ve çömlek yapımının aşamaları, kullanılan malzemeler ve süsleme olarak kullanıldığı yerler hakkında bilgi edindirmeyi amaçladık.

İfade etme yeteneğini üç boyutlu çalışmalara dönüştürmek, soyut kavramları somutlaştırırken estetik algıyı geliştirmek için KUKO Sanat Atölyesinde bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu atölyenin eğitim amacı; teknoloji ile aşırı ilişki içerisinde büyüyen, sabırsız, sıkılgan, sakinleşmeyen, dikkati dağınık, aceleci, sadece teknolojik oyunlarla etkileşim kurabilen çocuklarımızın yaratıcı düşünmelerini sağlamak, hayal güçlerinin gelişimlerine destek olmak, dikkat yoğunluğunu arttırmak, sorun çözme becerilerini geliştirmek, planlama, organizasyon ve kompoze etme becerisi kazanmalarının yanında, gerçek atölye ortamında eğlenceli zamanlar geçirmelerini sağlamaktı. Bu amaçlar doğrultusunda kitap okuma, kitapla yakın bağ kurma hedeflerimizi gerçekleştirirken çok keyifli ve bol kazanımlı bir gezi gerçekleştirdik.