IGCSE -Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı


Fenerbahçe Koleji'nde sunduğumuz mevcut eğitimimizi uluslararası standartlara taşımak ve ilerleyen yıllarda öğrenim hayatına yurtdışında devam etmeyi planlayan öğrencilerimize, dünyanın önde gelen kurumlarının kapılarını açmak amacıyla Fenerbahçe Koleji, Pearson Edexcel Onaylı bir okul olma sürecini tamamlayarak 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına kurumsal vizyonuna yakışır bir şekilde başlamıştır.

Pearson Edexcel Kimdir?

Pearson Edexcel International GCSE Programını uygulamaya yetkili, İngiltere’nin ölçme ve değerlendirme alanlarında faaliyet gösteren bir kamu kuruluşu olan OFQUAL tarafından denetlenen yetkili ve en büyük derecelendirme kuruluşudur.


Pearson Edexcel International GCSE Nedir?

İngiltere başta olmak üzere, dünya çapında lise seviyesinde uygulanan ve dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından kabul gören akademik yeterlilik programıdır. Pearson Edexcel International GCSE (General Certificate of Secondary Education), öğrencilerin bir konu hakkında bilgi edinmelerinin yanı sıra bilgiyi gerçek hayatta nasıl kullanabileceklerini de kapsayan 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış üst düzey bir programdır.

Dünya'da en yaygın olarak uygulanan bir uluslararası program olarak International GCSE kapsamında öğrenim gören öğrenciler, iki yıl boyunca aldıkları dersleri tamamladıktan sonra Mayıs/Haziran döneminde dünya ile aynı anda sınava girmektedirler.


Pearson Edexcel International GCSE ESL ve Faydaları Nedir?

Pearson Edexcel International GCSE ESL (English As Second Language), anadili İngilizce olmayan lise öğrencilerinin, üniversite yaşamlarında ve iş hayatında ihtiyaç duydukları 21. Yüzyıl ve akademik İngilizce dil becerilerini edinmelerini ve bu becerileri belgelendirmeyi amaçlayan dünyanın en önde gelen eğitim ve öğretim programlarından biridir.


2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren Anadolu Lisemizde başlayacak IGCSE ESL Programı önümüzdeki yıllarda Ortaokul ve İlkokul düzeylerine yayılacak, bazı diğer derslerle ve uluslararası programlarla çeşitlendirilecektir.