IGCSE-Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı


IGCSE-Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı

FENERBAHÇE KOLEJİ’NDE PEARSON EDEXCEL ULUSLARARASI AKADEMİK YETERLİLİK PROGRAMI UYGULAMALARI
• Pearson Edexcel Hakkında
EDEXCEL, dünya çapında tanınan akademik ve mesleki yeterlilik programlarını sunan ve İngiltere’nin en büyük derecelendirme kuruluşu olan Pearson tarafından onaylanmış uluslararası standartlarda bir akademik yeterlilik sistemidir. Education Excellence (eğitimde mükemmellik) kelimelerinden türetilen Edexcel, yaklaşık 125 yıldır Avrupa kıtası başta olmak üzere dünya çapında uygulanabilen bir programdır. Bilimsel bilgiyi uluslararası değerleri kapsayacak şekilde ele alan Edexcel, öğrenirken düşünme prensibiyle öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini de geliştirmeyi ve bu becerileri ‘Uluslararası Sertifikasyon’ ile belgelendirmeyi amaçlamaktadır.
Pearson, dünya çapında 70 ülkede 35.000'den fazla çalışanı ile eğitim sektörünün önde gelen kurumudur. Her yaş gurubundan insana yaşamlarında ölçülebilir ilerleme kaydetmelerine yardımcı olmak için çalışan Pearson, öğrenci merkezli yaklaşımı ile öğrenmenin geliştiği her yerde insanların da geliştiği felsefesini esas almaktadır.

• Edexcel Programlarının Türkiye Eğitim Sistemi İçindeki Anlamı
Farklı kategorilerde ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre 40’tan fazla derste uygulanabilen Edexcel Uluslararası Akademik Yeterlilik Programları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekli ile dört farklı şekilde seviyelendirilmektedir. Öğrencinin etkin katılımını sağlayan öğrenme ortamına olanak vermesinin yanında uluslararası tanınırlığı da olan Edexcel programları, öğrencilerin gelecekte yer alacakları akademik ve iş yaşamlarına uluslararası standartlarda hazırlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmışlardır.
Ek olarak, Edexcel kapsamında sunulan eğitimin yanında, dünyanın en prestijli sertifikasyon sistemlerinden biri olarak Edexcel, alanına göre Türkiye, İngiltere, AB ülkeleri ve ABD başta olmak üzere, uluslararası birçok üniversite tarafından üniversiteye yeterlilik koşulu kabul edilmekte ve dünyanın her yerindeki öğrenciler için eşsiz gelişim, fırsat eşitliği ve uluslararası sertifikasyon olanakları sunmaktadır.
• Edexcel Uluslararası İlköğretim Seviyesi Programı
Edexcel Uluslararası İlköğretim Programı kapsamında, ‘Primary’ olarak belirtilen programlar 2-5. Sınıf seviyelerini temsil ederken, ‘Lower Secondary’ olarak belirtilen programlar da 6-8. Sınıf seviyelerini temsil etmektedir. Her iki seviyedeki program; İngilizce, Fen Bilgisi, Matematik, Computing ve Global Citizenship başlığındaki beş dersten oluşmaktadır.
Ek olarak, Edexcel kapsamında sunulan eğitimin yanında, dünyanın en prestijli sertifikasyon sistemlerinden biri olarak Edexcel, alanına göre Türkiye, İngiltere, AB ülkeleri ve ABD başta olmak üzere, uluslararası birçok üniversite tarafından üniversiteye yeterlilik koşulu kabul edilmekte ve dünyanın her yerindeki öğrenciler için eşsiz gelişim, fırsat eşitliği ve uluslararası sertifikasyon olanakları sunmaktadır.
Edexcel Uluslararası İlköğretim Seviyesi Programı
Edexcel Uluslararası İlköğretim Programı kapsamında, ‘Primary’ olarak belirtilen programlar 2-5. Sınıf seviyelerini temsil ederken, ‘Lower Secondary’ olarak belirtilen programlar da 6-8. Sınıf seviyelerini temsil etmektedir. Her iki seviyedeki program; İngilizce, Fen Bilgisi, Matematik, Computing ve Global Citizenship başlığındaki beş dersten oluşmaktadır.

Edexcel Uluslararası Lise Programları
Edexcel Uluslararası Lise Programları 9. ve 10. sınıf seviyesine karşılık gelen International GCSE ve 11. ve 12. sınıf seviyesine karşılık gelen International A Level Programlarından oluşan iki aşamadan meydana gelmektedir.

1. Pearson Edexcel Uluslararası GCSE Programı
Edexcel International GCSE; İngilizce, Global Citizenship, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, İşletme, Tarih, Coğrafya ve Bilgi Teknolojileri dahil 37 farklı dersi kapsamaktadır. Programların eğitim süresi iki akademik yıldır ve öğrenciler ikinci yılın sonunda uluslararası sınavlara girmektedirler

2. Pearson Edexcel Uluslararası Advanced Levels (A Level) Programı
Edexcel International A Level; İngilizce, Psikloji, Biyoloji, Kimya, Biyoloji, Matematik, Ekonomi, Coğrafya, Bilgi Teknolojileri ve Hukuk dahil 21 farklı dersi kapsamaktadır. Programların eğitim süresi iki akademik yıldır ve öğrenciler ikinci yılın sonunda uluslararası sınavlara girmektedirler.


Edexcel ve Uluslararası Tanınırlık

Edexcel Lise seviyesi programları, aşağıda kısa listesi yer alan dünya çapında 700’den fazla prestijli üniversite tarafından üniversiteye giriş koşulu olarak kabul edilmektedir.

Yale University (ABD)
California State University (ABD)
New York University (ABD)
Purdue University (ABD)
University of Florida (ABD)
University of Pittsburg (ABD)
Massachusetts Ins of Tech. (ABD)
University of Arizona (ABD)

University of Cambridge (İngiltere)
University of Oxford (İngiltere)
University of Liverpool (İngiltere)
City University London (İngiltere)
University of Exceter (İngiltere)

University of Melbourne (Avustralya)
University of Sydney (Avustralya)
University of Toronto (Kanada)
Bocconi University (İtalya)
KU Leuven (Belçika)
Charles Univ Prague (Çekya)
Copenhagen Uni (Danimarka)
Cologne Business S(Almanya)
Koç University (Türkiye)
University of Tokyo (Tokyo)
Al-Azhar University (Mısır)

Fenerbahçe Koleji’nde Edexcel Uygulamaları

Pearson ve Fenerbahçe Koleji iş birliği çerçevesinde, öğrencilerin; sosyal sorumluluk, takım çalışması, inovasyon, adaptasyon ve öz değerlendirme gibi 21.yy becerilerinin yanında akademik İngilizce becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple, 2021-2022 akademik yılından geçerli olmak üzere aşağıdaki Edexcel programlarına yer verilerek Fenerbahçe Koleji öğrencilerinin uluslararası portfolyaları zenginleştirilmektedir.
• Edexcel iPrimary Global Citizenship
• Edexcel iLowerSecondary Global Citizenship
• Edexcel International GCSE Global Citizenship
• Edexcel International GCSE English As Second Language