Branş Etkinliklerimiz


TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ
Ana dil etkinlikleri ile öğrencilerimizin dil gelişimine katkıda bulunmak, neden-sonuç ilişkisi kurabilmelerini ve çevresinde olup bitenleri fark ederek doğru bir Türkçe ile ifade edebilmelerini sağlamak temel hedeflerimizdendir. Ayrıca, çocuk edebiyatı etkinlikleriyle öğrencilerimizin kelime hazinesini geliştirmeyi, ilgi ve meraklarını arttırmayı, araştırma becerilerini geliştirmeyi, okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanmalarını sağlarız.   

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
İlkokula hazırlık olarak da adlandırdığımız bu çalışmalar; el-göz koordinasyonun sağlanması, doğru yöne istenilen çizgiyi çizebilme gibi alıştırmalarla görsel ve işitsel becerilerin gelişiminin desteklenmesi; sayma, eşleştirme, sınıflama gibi temel kavramaları edindirme çalışmalarını temsil eder. İlkokula uyum sağlanması amacıyla öğrenciler ikinci yarıyıldan itibaren belirlenen derslere, ilkokul ortamında ve ilkokul öğretmenleri eşliğinde katılım sağlarlar. Topluluk önünde konuşma becerilerini ve öz güvenlerini geliştirmeye yönelik, ilgilerini çekebilecek konularda sunum ödevleri ve sorumluluk duygularını arttırmaya yönelik, yaşlarına uygun hafta sonu ödevleri verilir.

MATEMATİK
Öğrencilerimiz, 3 yaştan itibaren seviyelerine uygun olarak azlık çokluk, artma - eksilme vb. Matematik kavramlarını oyunlar, boyamalar ve çeşitli materyalleri kullanarak öğrenmeye başlar. 

EĞLENCELİ BİLİM
5 yaş gruplarımızda fen  deneylerinin yapıldığı Eğlenceli Bilim Programı ile çocuklarımızın yaparak, yaşayarak öğrenmeleri, yaşadıkları çevre ve bu çevrede olup bitenleri keşfetmeleri hedeflenir ve bu yaşlarından itibaren bilimsel süreçleri fark etmeleri sağlanır.

YABANCI DİL İNGİLİZCE
Fenerbahçe Koleji’nde İngilizce öğretimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı (CEFR) çerçevesinde ve MEB İngilizce Eğitim Programı esas alınarak; dört temel dil becerisine eşit önem veren, anasınıfından lise son sınıfa kadar sarmal bir yapıda, uluslararası yayınların yanında İnternet ve bilgisayar tabanlı platformlardan da yararlanılarak Türk ve yabancı öğretmenlerce yürütülmektedir.
Anasınıflarımızdan lise son sınıfa kadar sarmal bir yapıda ilerleyen İngilizce programımızda dört dil becerisine (Listening - Dinleme, Speaking -Konuşma, Reading -Okuma ve Writing -Yazma) eşit ağırlık verilmektedir. Derslerimizde bu dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.   
Öğrencilerimizin yaş ve dil gelişim düzeylerine uygun uluslararası geçerliliği olan “dil yeterlilik sertifikaları/belgeleri” almaları için bağımsız yurtdışı merkezli ( Cambridge, IELTS, TOEFL, IGCSE, vb.) sınavlara girmelerine yönelik gerekli çalışmalar ve sınav hazırlıklarına da programımızda yer verilmektedir. Ayrıca, okulumuzda verilen İngilizce eğitiminin uluslararası standartlarda olması, dünyaca tanınmış kurumsal kalite güvence akreditasyonları ile uluslararası program akreditasyonlarının alınması için çalışmalara 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle başlanmıştır. Pearson Edexcel ile yapılan işbirliği neticesinde 2020-21 yılında Anadolu Lisemizde IGCSE -ESL Programı (Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı), 2021-22 yılından itibarinden de ilkokul ve ortaokulumuzda Global Citizenship Programı uygulanmaktadır.

İKİNCİ YABANCI DİL: ALMANCA
Anaokulundan itibaren haftada iki ders saati olarak yürütülen İkinci Yabancı Dil- Almanca programımız, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak hazırlanmıştır. Çerçeve programında tanımlanan hedefler ve yetkinliklere uygun olarak öğrencilerimizin ikinci yabancı dilde, orta düzeydeki metinleri rahatlıkla okumaları, yazmaları, okuduklarını anlamalarının yanı sıra güncel konularda ve kendi ilgi alanlarına giren konularda kendilerini ifade edebilecek düzeyde Almanca’yı öğrenmeleri hedeflenmektedir. CEFR’a uygun hazırlanmış ders ve etkinlik kitapları, Minticity gibi online interaktif portallar ve öğretmenlerimizin özgün olarak hazırladığı zengin öğrenme materyalleri sayesinde öğrencilerimizin Almanca yeterliklerinin artırılmasının yanı sıra, öğrencilerimizin dünyaca tanınan TELC A1 ve TELC A2 sınavlarına girerek sertifika almaları, uluslararası projelere katılmaları da sağlanmaktadır. 

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE 
"Soru soran, merak eden, sorgulayan, her fikri dinleyebilen ve eleştirel süzgecinden geçirebilen bireyler yetiştirmek" Fenerbahçe Kolejinin bütüncül hedefidir. Bu becerileri kazanmak için en uygun yıllar ise erken çocukluk yaşıdır. "P4C" olarak adlandırılan pedagojik yaklaşımla, yaş özelliklerine uygun öykülerin içinde gizlenmiş felsefi problemlere karşı cevaplar arama ve sorunlar üzerine düşünceler geliştirmelerini amaçladığımız eğitim programımız; 5 yaş grubu öğrencilerimizle geçirdiğimiz en orjinal, en yaratıcı zaman dilimlerimizden biridir.

GÖRSEL SANATLAR
Öğrencilerimizin sanatsal malzemelerle çalışırken görme, işitme, dokunma duyularını etkin bir şekilde kullanmalarını, estetik duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirmenin yanı sıra onların sanat etkinlikleri sırasında materyalleri amacına uygun kullanma, yerine kaldırma, düzenli tutma gibi alışkanlıkları kazanmaları hedeflerimiz arasındadır.  

YARATICI DRAMA
Çocuklar dünyayı oyun yoluyla algılar; düşüncelerini oyun yoluyla biçimlendirirler. Dramanın kökeninde de oyun vardır. Çocuklar drama etkinliklerini genellikle oyun olarak algılar ve böylece çocuk hem oyun oynar hem de birçok kavramı, konuyu ve sosyal davranışları daha etkili olarak öğrenir. Yaparak yaşayarak öğrenmenin en iyi yollarından biri olan yaratıcı drama etkinliği ile öğrencilerimizi merkeze alarak onların değişim ve gelişim süreçlerinin olumlu yönde ilerlemesine destek olmayı hedefleriz. Öğrencilerimiz için uyum, iş birliği, ekip olma, güven, özgüven, ifade, empati gibi onları yaşama hazırlayan pek çok becerinin temellerini yaratıcı drama etkinlikleriyle kazandırırız.   

MÜZİK
Anaokulumuzda öğrencilerimizin ses ve işitsel algı gelişimlerini desteklemek üzere yapılan müzik etkinliklerimizde ses, ritim ve nota öğrenmeye başlama çalışmalarımız oyun odaklıdır. Yaş gruplarına uygun yöntemlerle ve özellikle Orff yönetimi ile hem eğlenerek hem yaparak yaşayarak öğrenme esas alınır. Öğrencilerimiz, enstrüman tanıtımlarımız sayesinde birçok enstrümanı birebir görerek dokunarak ve dinleyerek tanıma şansını yakalamış olurlar. Anaokulundaki tüm öğrencilerimizin çeşitli etkinliklerde koro çalışmalarına dâhil olmaları, beraber şarkı söylemenin keyfine varmaları ve sahnede performans sergilemeleri sağlanır.

BEDEN EĞİTİMİ VE YÜZME 
Tüm yaş gruplarında yer alan Beden Eğitimi Etkinliğimiz, motor becerilerin gelişimi, denge ve koordinasyonun gelişimi, ortak hareket edebilme, öz disiplin gibi becerilerin desteklendiği bir etkinliktir. Anaokulu öğrencilerimiz için özel olarak tasarlanmış, kapalı ve ısıtmalı yüzme eğitim havuzumuzda, suda uyulması gereken genel kurallar, suda nefes alma ve yüzme tekniklerinin öğretildiği yüzme etkinliklerimiz 3 yaştan itibaren tüm gruplarda yapılır. (Salgın koşulları gereği yapılan düzenlemelerle yüzme dersi 5 yaş grubu öğrencilerimize yapılmaktadır.)

SATRANÇ
Öğrencilerimize satrancı sevdirmek ve onların dikkat, öngörü, hayal kurma gücü ve konsantrasyonunu arttırmak temel hedefimizdir. Öğrencilerimiz, satrancın temel öğretilerinden olan kapsamlı düşünme, sabırlı, ölçülü ve soğukkanlı olma, kurallara ve rakibe saygı duyma gibi beceriler kazanırlar. Derslerimizde dans, boyama, drama, çeşitli satranç programları ve videolardan yararlanırız.  

BAHÇE VE OYUN ETKİNLİKLERİ
Öğrencilerimizin sosyalleşebilmeleri ve pozitif enerji almaları için bahçe ve oyun etkinliklerine ders programı içinde sıklıkla yer veririz. Bahçe etkinlikleri bahar ve kış dönemlerinde devam eder. Öğrencilerimiz bahçe ve doğa etkinlikleri kapsamında bahçemizde özel ayrılmış alanda sebze, meyve ve çiçek tarımı da yapabilmektedir.  

SOSYAL GEZİLER, ETKİNLİKLER, TÖRENLER
Öğrencilerimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine katılarak Atatürk’ü ve milli değerleri öğrenmeleri amaçlanır. Eğitim yılı boyunca öğrencilerimizin eğlenerek öğrenebilecekleri İtfaiye, Oyuncak Müzesi, Bilim Merkezi, Tiyatro gibi çeşitli dış geziler düzenlenir.