Rehberlik Birimimiz


Fenerbahçe Kolejinde Rehberlik Birimi çalışmaları öğrenci merkezlidir.

Anaokulumuzdaki rehberlik yaklaşımımız çocuğu tanımaya ve desteklemeye öncelik verir. Çocuğu tanıma kayıt görüşmeleri sırasında öğrenci ve veli görüşmeleri ile başlar. Anaokulu öğrencileri için temel ve en önemli destek alanı uyum ve alışma sürecidir. Bu süreçte titizlikle hazırlanmış bir uyum programı uygulanır.  Uyum ve alışma süreci tamamlandıktan sonra öğrenciyi keşfetme, güçlü yanlarını ortaya çıkartma, destek alanlarını belirleme çalışmaları yıl boyu devam eder. Bu amaçla çeşitli teknikler uygulanır. Uygulanan çalışmaların sonuçları doğrultusunda öğrenciye özgü gelişimsel hedefler belirlenir. Bu çalışmalar ve bireysel hedefler veli görüşmeleri ile velilere aktarılır.

Yıl içinde veliler ile öğrencinin sosyal, duygusal, sözel, bilişsel gelişimini değerlendirmek için okul rehberlik birimi ve sınıf öğretmeninin katıldığı birebir veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciler ile yıl içinde yapılan çalışmalar ve öğrenci gözlemlerine dayanarak her çeyrek eğitim dönemi sonunda bir gelişim gözlem raporu hazırlanır ve veliye ulaştırılır.  Öğrencilerin olumlu davranışlar kazanmaları yolunda gelişim süreçleri desteklenir. Birimimiz ayrıca mevcut ihtiyaca yönelik olarak anne- baba atölye çalışmaları ve veli seminerleri, veli bültenleri ve bireysel veli görüşmeleri yapmaktadır.