Bilgi İşlem


Bilgi İşlem Birimimizin temel amacı; okulumuzu çağdaş koşullara uygun bir bilgi işlem ve iletişim yapısına kavuşturmak, öğretmen ile öğrencilerin eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda yazılım ve teknik konularda gerekli bakım -onarım çalışmalarını yerine getirmektir.
Bilgi işlem birimi, Fenerbahçe Koleji’nin Anaokulu,İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi’ndeki eğitim kalitesini desteklemek amacıyla;

  • saha hizmetleri,
  • sunucu hizmetleri,
  • yazılım hizmetleri,
  • görsel-işitsel eğitim teknolojileri alanında hizmet sunar.