Genel Müdürümüzden


Genel Müdürümüzden
Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar
beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek
ana siyasetimizin açık dileğidir.
M. Kemal Atatürk

Fenerbahçe Kolejimizin internet sayfasına hoş geldiniz.
Ülkemizin en önemli spor kulüplerinden ve en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan şanlı Fenerbahçe Spor Kulübü çatısı altında ve himayesindeki Fenerbahçe Kolejinin uzman ve deneyimli eğitim kadrosuna 2019-2020 yılından itibaren liderlik edecek olmaktan ötürü gururluyum.  

Günümüzün hızlı değişen ve dönüşen dünyasında teknoloji ile beraber iş yapma, üretim ve tüketim biçimlerinin yanı sıra bireylerin ve toplumların nitelikleri değişiyor. Günümüzde okulların rolü sadece akademik başarıyı sağlamak değil sürekli değişen küresel bir toplumun üyeleri olacak öğrencilerini yaşam boyu öğrenen, eleştirel düşünebilen, üreten, sorun ve ihtiyaçlar karşısında çözüm ve stratejiler geliştirebilecek beceri ve niteliklerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmektir.
Biz de Fenerbahçe Kolejinde öğrencilerimizin,  kendi dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü iyi tanımalarının yanında özellikle hayatın her alanında uluslararası hareketliliğin arttığı ve sınırların kalktığı bir dünyada yabancı dili etkin kullanan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, farklılıklara saygılı, hoşgörülü, iletişim yönü güçlü, arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle pozitif ilişkiler kurabilen, özgüvenli, coşkulu, kendi sorunlarını tek başına çözebilen, kendi öğrenme serüvenini ve geleceğini planlayabilen bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Tüm bu niteliklere temel oluşturmak üzere, öncelikle ve özellikle öğrencilerimizi dogmalardan uzak, bilimsel düşünebilen, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, cumhuriyet değerlerini özümsemiş, aydın ve demokrat birer birey olarak yetiştirmeyi görev biliyoruz.

Fenerbahçe Koleji’nde eğitim öğretim faaliyetlerimizi öğrenciyi merkeze alan, onun bugünkü durumundan hareketle sürekli ilerlemesine ve birikimini artırmasına odaklanan, yaşam temelli ve yapılandırmacı bir yaklaşımla kurguluyoruz. Yüksek akademik başarı ile davranış ve beceri eğitimleri için öğrencilerimize, sınıflarında, laboratuvarlarında, atölyelerinde, sanat, kültür ve spor çalışmalarında zenginleştirilmiş öğrenme ortamları ve fırsatları sunarak onları en iyi biçimde güdülemeyi, yönlendirmeyi ve onların öğrenen, yaratıcı ve üretken bireyler olarak hedeflerine ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Saygılarımla,
Fatih CANPOLAT