Branş Dersleri


SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
İlkokul 1.-4.sınıflarda öğrencilerimizin bireysel farklılıkları dikkate alınarak mutlu, üretken, özgüveni yüksek, fark yaratan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Her öğrenciye ilgi ve yeteneği doğrultusunda zenginleştirilmiş bir eğitim program uygulanmaktadır. Bu programlar doğrultusunda öğrencilerimizde eleştirel düşünme becerileri, problem çözme, empatik düşünme, yaratıcılık gibi beceriler kazandırılmaktadır. Bu kazanımlarla birlikte Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, milli değerlere saygılı, çevreye duyarlı, demokratik, yardımsever bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.        

İNGİLİZCE

Fenerbahçe Koleji’nde İngilizce öğretimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı (CEFR) çerçevesinde ve MEB İngilizce Eğitim Programı esas alınarak; dört temel dil becerisine eşit önem veren, anasınıfından lise son sınıfa kadar sarmal bir yapıda, uluslararası yayınların yanında İnternet ve bilgisayar tabanlı platformlardan da yararlanılarak Türk ve yabancı öğretmenlerce yürütülmektedir.
Anasınıflarımızdan lise son sınıfa kadar sarmal bir yapıda ilerleyen İngilizce programımızda dört dil becerisine (Listening - Dinleme, Speaking -Konuşma, Reading -Okuma ve Writing -Yazma) eşit ağırlık verilmektedir. Derslerimizde bu dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.   
Öğrencilerimizin yaş ve dil gelişim düzeylerine uygun uluslararası geçerliliği olan “dil yeterlilik sertifikaları/belgeleri” almaları için bağımsız yurtdışı merkezli ( Cambridge, IELTS, TOEFL, IGCSE, vb.) sınavlara girmelerine yönelik gerekli çalışmalar ve sınav hazırlıklarına da programımızda yer verilmektedir.
Ayrıca, okulumuzda verilen İngilizce eğitiminin uluslararası standartlarda olması, dünyaca tanınmış kurumsal kalite güvence akreditasyonları ile uluslararası program akreditasyonlarının alınması için çalışmalara 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle başlanmıştır. Pearson Edexcel ile yapılan Uluslar Arası Akademik Yeterlilik Programı uygulaması kapsamında 2020-21 yılında Anadolu Lisemizde IGCSE Programı, 2021-22 yılından itibarinden de ilkokul ve ortaokulumuzda Global Citizenship Programı uygulanmaktadır.


YABANCİ DİL ALMANCA
Haftada iki ders saati olarak yürütülen İkinci Yabancı Dil- Almanca programımız, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak hazırlanmıştır. Çerçeve programında tanımlanan hedefler ve yetkinliklere uygun olarak öğrencilerimizin ikinci yabancı dilde, orta düzeydeki metinleri rahatlıkla okumaları, yazmaları, okuduklarını anlamalarının yanı sıra güncel konularda ve kendi ilgi alanlarına giren konularda kendilerini ifade edebilecek düzeyde Almanca’yı öğrenmeleri hedeflenmektedir. CEFR’a uygun hazırlanmış ders ve etkinlik kitapları, Minticity gibi online interaktif portallar ve öğretmenlerimizin özgün olarak hazırladığı zengin öğrenme materyalleri sayesinde öğrencilerimizin Almanca yeterliklerinin artırılmasının yanı sıra, öğrencilerimizin dünyaca tanınan TELC A1 ve TELC A2 sınavlarına girerek sertifika almaları, uluslararası projelere katılmaları da sağlanmaktadır.  

İlkokul Almanca derslerimizde 1.ve 2. Sınıfta dinleme ve konuşma becerileri ön planda tutulur.  Aynı zamanda bu sınıf seviyelerinde öğrencilerimizin kültür, düşünme ve yaşam farklıklarını tanıyarak anlamaları ve bu doğrultuda öyküler, hikâyeler ve masallar ile canlandırmalar yapabilmeleri hedeflenir. Öğrencilerimiz, dinlediğini anlama ve konuşma başta olmak üzere kazandığı dil becerilerini düzeylerine uygun olarak geliştirmektedir. 4. sınıfta öğrencilerimiz TELC A 1 JUNİOR sınavına girerek uluslararası sertifika alma şansına sahip olur. Ayrıca bu sınıf seviyesinde öğrencilerimize uluslararası yarışmalara katılma fırsatı sunulur.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Programımız ile öğrencilerimizin bilişim teknolojilerinin hayatın her alanında kullanım yerini ve önemini kavramaları hedeflenir. Öğrencilerimiz, BT araç ve teknolojilerini tanıyan, rahatlıkla kullanabilen, doğru bilgi ve kaynaklara hızlıca ulaşabilen dijital okur-yazar bireyler olarak yetişir. Ayrıca, öğrencilerimizin teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bireyler olmaları için onların analitik ve inovatif düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek üzere;
Algoritma,
Scratch ile Kodlama,
İcat ve İnovasyon,
3 Boyutlu Tasarım,
S4A ile Akıllı Cihaz Tasarımı,
App Inventor ile Mobil Kodlama vb çalışmalarına yer verilir.   

GÖRSEL SANATLAR
İlkokul görsel sanatlar derslerinde öğrencilerimiz, gelişim süreçlerine uygun olarak sanatın temel elemanlarını tanıyıp hayal ve duygularını ifade etmek için kullanmayı öğrenirler. Yaşadığı çevreye duyarlı, doğaya karşı sorumlu, iş birliği ve paylaşıma açık bireyler olarak sanat disiplini içinde hep birlikte çalışmayı öğrenir; farklılıklara saygı duyarlar.
Okulumuzda görsel sanatlar dersi içinde  estetik algısı gelişmiş, sanat üretimini hayatının parçası haline getirmiş, sanatın geçmişini bilen ve geleceğini şekillendirecek öğrenciler yetiştirmeyi hedefleriz.

YARATICI DRAMA
İlkokul yaratıcı drama dersi, çocuklarının bireysel gelişimlerini çok yönlü desteklerken; özgüven, duygudaşlık gibi temel kişisel becerileri kazanmaları ve iletişim becerilerini geliştirmeyi de hedefler.
Öğrenciye yaratıcılık ve kendine güven aşılama; sözel ya da bedensel ifade, iletişim kurabilme becerisi, anlama-dinleme-kavrama ve sorun çözme becerileri kazandırmak ilkokul yaratıcı drama çalışmalarımızın temel hedeflerindendir.

MÜZİK
İlkokul müzik dersleri ile müziğin türlerini, tarihsel gelişimini, insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu örnekleriyle göstererek öğretmek; aynı zamanda çeşitli tür ve dallarda uygulamalı çalışmalarla sanatsal yaratma olgusunu tanıtmak amaçlanır. Öğrencilerimizin kendilerini sanat yolu ile ifade edebilmeleri amacıyla müzik eğitimlerimiz çok çeşitlidir ve her bir öğrenciye yönelik farklı çalışmalar içerecek biçimde gerçekleşir.
Öğrencilerimiz genel müzik derslerimizde hem toplu hem bireysel olarak yaş gruplarına uygun eğitimler alırlar ve sahnede hep beraber orkestra performansı sergileme şansını yakalarlar. Müzik çalışmalarının yanı sıra Perküsyon dersleri ile ritmi eğlenceli ve öğretici yöntemler eşliğinde çalışma fırsatı bulurlar.


BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
Temel amaç, öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketleri, aktif ve sağlıklı hayat becerilerini, kavramları, stratejileri ve becerileri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır.
Beden eğitimi ve oyun etkinlikleri ilkokulu tamamlayan öğrencilerin gelişim düzeylerine ve kendi bireyselliklerine uygun olarak belirlenir. Bu etkinlikler ahlaki bütünlük ve öz farkındalık çerçevesinde geliştirilerek öğrencilerin özgüven ve öz disipline sahip, spor ve aktivite becerileri yüksek bireyler olmalarını sağlamak hedefinde ilerler. Takım olma, liderlik, kazanma, kaybetme, sorumluluk, zamanı iyi kullanma, farklılıklara saygı duyma, katılım, paylaşmayı  öğrenme derslerimizin kazanımları arasındadır.
Ayrıca, jimnastik ve yüzme branşlarında öğrencilerimizin bu alanlardaki temel sportif becerileri kazanmaları hem de bireysel özgüven, kendini tanıma ve duygularını yönetme becerilerinin desteklenmesi sağlanır.

İl ve ilçe müsabakalarıyla ulusal ve uluslararası müsabakalara bireysel ve takım halinde katılarak öğrencilerimizin yarışma ve temsil etme duygularını yaşamaları amaçlanır.

SATRANÇ
Zihinsel aktiviteler bütünü olması nedeniyle yaratıcılığı, dikkati, planlı hareket etmeyi, öngörülü olmayı, kendine güvenmeyi, mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmayı, kurallara uyup dostça oynayabilmeyi, kaybetmeyi kabullenme ve kazananı kutlamayı öğreterek başarılı ve sosyal bir vizyon kazandırmak temel amaçtır.