Genel Bilgiler


Okulumuzda, uzman ve dinamik öğretmen kadromuz gözetiminde, öğrencilerimizin potansiyelinin farkına varmasını sağlayan, bireysel farklılıklarını, yaş gruplarının gelişim özelliklerini ve farklı öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alan, öğrenci ve öğrenme merkezli aktiviteler ile çeşitli destek program ve etkinliklerle zenginleştirilmiş bir program uygulanır.


Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini desteklemek üzere bütüncül bir yaklaşıma sahip olan eğitim sistemimizde zenginleştirilmiş temel MEB müfredatının yanı sıra yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi, ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi, Robotik-Kodlama eğitimleri ile Eğlenceli Bilim, İkinci Adım Sosyal ve Duygusal Gelişim Programı,  P4C (Çocuklar için Felsefe), Drama, Satranç gibi programlar da yer almaktadır.