Rehberlik


Fenerbahçe Koleji Rehberlik Birimi çalışmalarında; öğrencilerin kendi yetenek ve becerilerini tanımalarına, kendi potansiyellerini fark edip kullanabilmelerine, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmelerine, sorun çözme becerisi kazanmalarına, kendi kararlarını verebilmeleri için seçenekleri algılayabilmelerine yardımcı olma amaçlanmaktadır.
Rehberlik anlayışımız, öğrenci merkezlidir. Psikolojik danışmanlık sürecinde gizlilik ilkesi esastır. Sadece sorun yaşayan öğrencilere değil, her öğrenciye rehberlik hizmeti verilir. Psikolojik, sosyal ve akademik alanlarda öğrencilerimizi destekleyici çalışmalar yapılır. Rehberlik hizmetleri tüm öğrenci ve velilerimize yöneliktir.

Fenerbahçe Koleji İlkokul Rehberlik Biriminde;

Öğrenciyi tanıma ve oryantasyon çalışmaları, okul adaptasyonu, kişisel sınırları koruma ve akran zorbalığını önleme, iletişim ve duyguları ifade etme becerileri, bilinçli teknoloji kullanımı, verimli ders çalışma teknikleri, çocukluk- ergenlik gelişim süreci, öz-bakım ve atılganlık becerileri, arkadaşlık ilişkilerini geliştirme,  problem ve çatışma çözme becerileri, zaman yönetimi ve motivasyon çalışmaları, korku ve kaygı ile başa çıkma yöntemleri çalışmaları birimimizce yürütülen çalışmalardan bazılarıdır. Envanter uygulamaları, uzman görüşmeleri ve grup çalışmalarıyla öğrencilerin mevcut gelişim dönemi becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Birimimiz ayrıca mevcut ihtiyaca yönelik olarak anne- baba atölye çalışmaları ve veli seminerleri, veli bültenleri ve bireysel veli görüşmeleri yapmaktadır.