Labaratuarlar 


Okulumuzda birer adet fizik, kimya, biyoloji ve fen laboratuvarı bulunmaktadır. Ders programlarında yer alan her türlü deneyin rahatlıkla yapılabildiği laboratuvarlarımızda ayrıca İnternet bağlantılı akıllı tahtalarla deney videoları, simülasyonlar ve bilgisayar tabanlı uygulamalara da yer verilmektedir.


Ayrıca, çözüm ortaklarımızdan biri olan BİYU ile yürüttüğümüz ve Okulumuza özel bir proje kapsamında Kimya laboratuvarımızda kurulu bir de topraksız tarım ünitesi mevcuttur.