Branş Derslerimiz


YABANCI DİL İNGİLİZCE
Fenerbahçe Koleji’nde İngilizce öğretimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı (CEFR) çerçevesinde ve MEB İngilizce Eğitim Programı esas alınarak; dört temel dil becerisine eşit önem veren, anasınıfından lise son sınıfa kadar sarmal bir yapıda, uluslararası yayınların yanında İnternet ve bilgisayar tabanlı platformlardan da yararlanılarak Türk ve yabancı öğretmenlerce yürütülmektedir.
Anasınıflarımızdan lise son sınıfa kadar sarmal bir yapıda ilerleyen İngilizce programımızda dört dil becerisine (Listening - Dinleme, Speaking -Konuşma, Reading -Okuma ve Writing -Yazma) eşit ağırlık verilmektedir. Derslerimizde bu dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.   
Öğrencilerimizin yaş ve dil gelişim düzeylerine uygun uluslararası geçerliliği olan “dil yeterlilik sertifikaları/belgeleri” almaları için bağımsız yurtdışı merkezli ( Cambridge, IELTS, TOEFL, IGCSE, vb.) sınavlara girmelerine yönelik gerekli çalışmalar ve sınav hazırlıklarına da programımızda yer verilmektedir.
Ayrıca, okulumuzda verilen İngilizce eğitiminin uluslararası standartlarda olması, dünyaca tanınmış kurumsal kalite güvence akreditasyonları ile uluslararası program akreditasyonlarının alınması için çalışmalara 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle başlanmıştır. Pearson Edexcel ile yapılan Uluslar Arası Akademik Yeterlilik Programı uygulaması kapsamında 2020-21 yılında Anadolu Lisemizde IGCSE Programı, 2021-22 yılından itibarinden de ilkokul ve ortaokulumuzda Global Citizenship Programı uygulanmaktadır.YABANCI DİL ALMANCA
Haftada iki ders saati olarak yürütülen İkinci Yabancı Dil- Almanca programımız, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak hazırlanmıştır. Çerçeve programında tanımlanan hedefler ve yetkinliklere uygun olarak öğrencilerimizin ikinci yabancı dilde, orta düzeydeki metinleri rahatlıkla okumaları, yazmaları, okuduklarını anlamalarının yanı sıra güncel konularda ve kendi ilgi alanlarına giren konularda kendilerini ifade edebilecek düzeyde Almanca’yı öğrenmeleri hedeflenmektedir. CEFR’a uygun hazırlanmış ders ve etkinlik kitapları, Minticity gibi online interaktif portallar ve öğretmenlerimizin özgün olarak hazırladığı zengin öğrenme materyalleri sayesinde öğrencilerimizin Almanca yeterliklerinin artırılmasının yanı sıra onların dünyaca tanınan TELC A1 ve TELC A2 sınavlarına girerek sertifika almaları, uluslararası projelere katılmaları sağlanmaktadır.  

Almanca öğretimindeki başarılarımız:
Okulumuz için ikinci yabancı dilde katıldığımız yarışmalarda aldığımız başarılar büyük bir gururdur. 2014 yılından beri Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen ve ZDF kanalında yayınlanan “1,2 oder 3” yarışmasına 5 kez katılım sağlanmış ve 3 yıl üst üste birincilik elde edilmiştir. Ayrıca öğrencilerimiz Goethe Enstitüsü tarafından düzenlenen projelere katılmış ve çeşitli başarılar elde etmiştir. 2015 yılından bu yana Almanya’nın Marburg kentindeki bir Gymnasium ile Okul ortaklığı yürütülmekte ve her yıl 9. sınıf öğrencilerimize burada derslere girme imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin Almanca dilinde proje ve yarışmalara katılmaları teşvik edilir. Öğrencilerimiz 2018 yılında 1. Berlin Masal ve Hikâye yazma yarışmasına katılarak 16 – 18 yaş kategorisinde birincilik elde etmiştir. Konuşma alanında öğrencilerimiz 2017 yılında Almanca MUN’a katılmış ve Okulumuzu başarı ile temsil etmiştir.

EDEBİYAT
Okulumuz, insanlık tarihinin en önemli keşfi olan dilin, toplum ve kültürün oluşmasında bilimin ilerlemesinde ve günümüz uygarlıkların oluşumunda en önemli öge olduğunu bilir ve ana dili bireysel ve toplumsal hayatta, tüm eğitim-öğretim dönemleri boyunca öğrenim sürecinin en önemli ögesi sayar.
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün genel amacı; öğrencilerimize anlama ve anlatma ile ilgili dilsel beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, onların Türkçeyi özenli kullanmalarını sağlayarak yetkin bir ana dil bilinci oluşturmaktır.
Lise düzeyinde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri  “aktif öğrenme ve öğretme” ilkesine göre işlenmektedir. Soru cevap, proje, sınıf içi grup çalışmaları, gezi-gözlem, tartışma, anlatım, problem çözme, drama (canlandırma) yöntemleri, sunum, hazırlıklı/hazırlıksız konuşma, farklılaştırma bölüm öğretmenlerimiz tarafından Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde kullanılan yöntemlerdir.
Tüm kademelerde öncelikle; dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi gibi çok yönlü becerilerini geliştirebilecekleri metinler üzerinden bir işleyiş yürütülür. Daha sonra; MEB ders kitabı, soru bankaları, konu bazında yaprak testler, TDK Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu, Atasözü ve Deyimler Sözlüğü, ders sunumları, eser inceleme ve ders notu kitapçıkları, akademik makaleler, eğitim teknolojisi ürünleri, güdümlü okuma kitapları gibi kaynaklarla bu becerilerin geliştirilmesi hedeflenir.

SOSYAL BİLİMLER
Sosyal Bilimler Bölümü, çağdaş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını benimseyen, tarihini ve kültürünü tanıyan, bilgiyi bilimsel yöntemlerle kullanan ve yorumlayan, eleştirel düşünen, yaratıcı ve doğru karar veren, demokrasinin temel değerlerinin farkında olan, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, haklarını ve sorumluluklarını bilen vatandaşlar yetiştirmeyi hedefler.

FEN BİLİMLERİ
Bölümümüzün ilk ve en önemli hedefi öğrencilerimizin doğayı anlamalarını sağlamak, olayların neden ve sonuçlarını öğrenerek bunları matematiksel metotlarla ifade edebilmelerini desteklemektir. Bu bağlamda, merak eden, keşfedebilen, yapıcı, eleştirici, düşünme yeteneği kazanmış, araştırma, gözlem ve deneyin yaşamımızdaki önemini kavramış teknolojik gelişmeleri takip edebilen bireyler yetiştirmek üzere fen bilimleri derslerinde güncel donanıma sahip laboratuvarlarımızı aktif olarak kullanıp öğrencilerimizin görerek, yaparak ve deneyerek öğrenmeleri ve bilimsel metotları yalnızca derslerinde değil, günlük hayatlarında da uygulamaları sağlanmaktadır.
Ayrıca ulusal ve uluslararası sınav ve bilimsel aktivitelere öğrencilerimizin katılımı teşvik edilerek buralarda başarılı olmaları ve kendilerine gelecekte referans sağlayacak portfolyo oluşturmalarına rehberlik edilmektedir.
Her yıl Fen Bilimleri Bölümünce düzenlemekte olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil Fen Bilimleri Ulusal-Uluslararası Proje Yarışması ile öğrencilerimizin yaklaşık 300 proje başvurusu arasından seçilen 40 yeni proje örneğini görmeleri ve bu organizasyona ev sahipliği yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca jüri üyelerini oluşturan nitelikli üniversite öğretim üyesi olan bilim insanları ile bire bir etkileşime geçmeleri sağlanarak kendilerine hedef belirleme ve yol haritası çizmelerinde yardımcı olunmaktadır.

MATEMATİK
Evrensel bir dil olan matematik, günümüzün gelişen dünyasında birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır. Yaşamın her anında gerek duyduğumuz, çözümleyebilme, iletişim kurabilme, genelleştirme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alandır.
Matematik derslerindeki eğitim anlayışımız, analitik düşünebilen, mantıksal bir süreç içinde hipotez yaratıp test edebilen olaylara eleştirel yaklaşabilen, yalnızca soru çözen değil sorunları çözebilen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca, yaratıcı düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirip, bu becerileri gerçek yaşam problemlerini de içeren matematiksel problemleri çözmede kullanmalarını sağlamaktır. Bir görevi sistematik olarak ve mantıksal bir biçimde tanımlama alışkanlığı geliştirmelerine yardımcı olmak, bağımsız ve özgün düşünme alışkanlığı geliştirme yeteneklerini arttırmaktır.

MÜZİK
Lise Müzik derslerinde öğrencilerimiz genel müzik eğitimi kapsamında müzik tarihi, müzik kültürü ve sanatını her yünüyle ve tarzıyla öğrenmeye devam eder. Yetenek tespit çalışmaları yaparak keşfettiğimiz yetenekli öğrencilerimizle birebir ve grup çalışmaları ayrıca gerçekleştirilir. Bu öğrencilerimize, çeşitli etkinliklerde farklı tarzlarda müzik performansları icra etme fırsatı sunulur. Ayrıca, öğrencilerimiz Fenerbahçe Okul Orkestrası kapsamında düzenli olarak her hafta çalışmalara katılma şansı yakalar. Orkestramızda öğrencilerimiz elektrogitar, basgitar, bateri ve yaylı çalgılar başta olmak üzere birçok enstrüman çalar ve müziğin her tarzının en kaliteli düzenlemelerini icra ederler. Yıl boyunca birçok kez konser veren Okul Orkestramızdaki öğrencilerimiz bu performansları sayesinde hem özgüvenlerini hem de sahne performansı deneyimlerini artırırlar.


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Lise düzeyinde “hareket yetkinliği” gelişimindeki temel amaç; öğrencilerin ortaokulda edindikleri temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini bireysel veya takım olarak farklı sporlarda ve fiziksel etkinlik gruplarına ait hazırlayıcı oyunlarda kullanmaları ve geliştirmeleridir.
Öğrencilerimizin hayatları boyunca kullanacakları temel hareketleri, aktif ve sağlıklı hayat becerilerini, kavramları, stratejileri ve becerileri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlanırken bir yandan da beden eğitimi ve spor yolu ile takım olma, liderlik, kazanma, kaybetme, sorumluluk, zamanı iyi kullanma, farklılıklara saygı duyma, katılım, paylaşma, öz‐yönetim ve öz disiplin becerileri geliştirilir.

İl ve ilçe müsabakalarıyla ulusal ve uluslararası müsabakalara bireysel ve takım halinde katılarak öğrencilerimizin yarışma ve temsil etme duygularını yaşamaları amaçlanır.

Basketbol, Voleybol, Yüzme, Futbol Ve Futsal, Masa Tenisi, Yelken, Eskrim, Boks, Okçuluk ve Atletizm branşlarında Okul Takımları çıkartılır. Bu takımlarımızın geçmişte aldığı bazı önemli başarılar şunlardır:
2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Genç Kızlar Basketbol Takımımız Dünya ikincisi olmuştur.
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Genç Kızlar Masa Tenisi Takımımız Türkiye Şampiyonu olarak Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazanmıştır.
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Genç Erkekler 200 Metre ve 400 Metre Serbest Stil Türkiye Şampiyonluğu (Turhan Ayvalı)
2014-2015 Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası 5km'de Türkiye Şampiyonluğu (Nilay Erkal)
2015-2016 Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası 10km ve 5 km de Türkiye Şampiyonluğu (Nilay Erkal)
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dünya Gençler Açık Su Şampiyonası 7.5 km Türkiye Şampiyonluğu (Nilay Erkal)