Öğrenci İşleri


Yeni kayıt, kayıt yenileme ve kayıtlı öğrenciler ile ilgili işlemler; resmi yazışmalar ve dosyalama; dokümantasyon ve arşiv hizmetleri okul müdürleri ve müdür yardımcıları denetiminde bu birim tarafından yürütülmektedir.