Genel Bilgiler


Okulumuzda, uzman ve dinamik öğretmen kadromuz gözetiminde, öğrencilerimizin potansiyelinin farkına varmasını sağlayan, bireysel farklılıklarını, yaş gruplarının gelişim özelliklerini ve farklı öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alan, öğrenci ve öğrenme merkezli aktiviteler ile çeşitli destek program ve etkinliklerle zenginleştirilmiş bir program uygulanır.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini desteklemek üzere bütüncül bir yaklaşıma sahip olan eğitim sistemimizde zenginleştirilmiş temel MEB müfredatının yanı sıra yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi, ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi, Robotik-Kodlama eğitimleri ile Eğlenceli Bilim gibi programlar da yer almaktadır.

Öğrencilerimizin bir üst eğitim basamağına, ihtiyaç duyacağı tüm akademik ve sosyal bilgi ve beceriler ile donatılmış olarak gitmesi hedeflenir. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin liselere geçiş için yapılan merkezi sınavlara (LGS) en iyi biçimde hazırlanması için özellikle 7. ve 8. sınıflarımızda yoğunlaşarak uygulanan destek eğitimlerle sınav hazırlıkları tamamlanır. Bu kapsamda yıl boyunca devam eden, ayrıca yaz tatili ve ara tatillerde yapılan ek dersler, akademik kamplar, deneme sınavları, soru çözüm saatler ve etütler tüm öğrencilerimiz için sınıflar, gruplar ve bireysel düzeyde sunulmaktadır.