FBK Giriş Sınavı Hakkında bilgilendirme.

10-03-2017


FBK Giriş Sınavı Hakkında bilgilendirme

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında 4.-5.-6.-7.-8. sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler için düzenlenen FBK Giriş Sınavı 11 Mart 2017 Cumartesi (yarın) okulumuzda tek oturum şeklinde yapılacaktır.

Sınava katılacak ögrencilerin saat 09:15'te sınav için gerekli kırtasiye malzemeleri ile (kurşun kalem, silgi, vb) birlikte okulumuzda bulunmaları gerekmektedir. Öğrenciler ve veliler kampüsümüzün Yunus Sokak girişindeki kapısından okula alınacaktır. Öğrencilerin sınav olduğu esnada velilerin okul kantininde ve ya okul bahçesinde beklemesi gerekmektedir. Sınav salonlarının bulunduğu katlarda kesinlikle veli bulundurulmayacaktır.

Sınav tüm düzeyler için 10.00'da başlayacak olup sınav süresi 4.-5.-6.-7.sınıflar için 70 dk, 8.sınıflar için 90 dk'dır.Sınav soruları, MEB tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler/İnkıkap Tarihi ve Fen Bilimleri branşlarında çoktan seçmeli ve 4 seçenekli hazırlanmıs olup öğrencilerin öğrenim gördükleri düzeylerin müfredatını içermektedir.

Sınav günü, ögrencinin nüfus cüzdanını sınav gözetmenlerine ibraz etmesi zorunludur.Nüfus cüzdanı yanında olmayan ögrenciler sınava alınmayacaktır.

Sınav oturma düzeni için sınıf düzeyine göre listelerden öğrenci ismini teyit edebilirsiniz: 4.Sınıflar   5.-6.-7.Sınıflar   8.Sınıflar

Sınav sonuçları 16 Mart 2017 Perşembe günü açıklanacak olup velilere elden teslim edilecektir.Telefon ile sonuç bildirilmeyecektir.

Sınava katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz.