Pearson ile Edexcel Uluslararası İngilizce Yeterlilik Programları iş birliği anlaşması yapıldı..

01-09-2020


Pearson ile  Edexcel Uluslararası İngilizce Yeterlilik Programları iş birliği anlaşması yapıldı.
Fenerbahçe Koleji ve Pearson arasında Edexcel Uluslararası İngilizce Yeterlilik Programları iş birliği anlaşması yapıldı.

Sürekli değişen ve gelişen dünyamızda, değişimin bir parçası olan bireylerin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların nitelikleri de her geçen gün değişmektedir. Günümüz dünyasında, teknolojinin ulaştığı seviye ve bu seviyenin hızla ilerleyişi ile birlikte, ihtiyaç duyulan insan kaynağının niteliği de farklı eğitim metotları içeren yeni bir eğitim anlayışı ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. 

Bu ihtiyacı İngilizce dil eğitimi alanında karşılayabilmek amacı ile, ülkemizin saygın eğitim kuruluşlarından Fenerbahçe Koleji ve İngiltere’nin en büyük ölçme ve derecelendirme kuruluşu olan Pearson arasında, İngilizce dil eğitimi temel alınarak yapılan iş birliği kapsamında, 2020 – 2021 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, Edexcel Uluslararası Yeterlilik Programlarının uygulanması kararı alınmıştır. İş birliği ile birlikte Fenerbahçe Koleji’nde uygulanan İngilizce dil eğitiminin uluslararası standartlarda, denetime açık bir şekilde ve öğrencilerin 21. yüzyıl yeterliliklerinin de düşünülerek uygulanması ve böylece Fenerbahçe Koleji öğrencilerinin İngilizce’yi daha kaliteli bir eğitim anlayışı ile öğrenmeleri sağlanacaktır.

İş birliğimizin her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Fenerbahçe Koleji öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılı bir akademik yıl dileriz.